Khí Phách Thời Thiếu Niên (意气趁年少) - Lưu Vũ Ninh
1:32
1
Mạc Ly (莫离) - Cúc Tịnh Y
3:05
2
HD 1080p 0
Mạc Ly (莫离)

Cúc Tịnh Y

Niệm Tư Vũ (念思雨) - Cúc Tịnh Y;Tăng Thuấn Hy
2:43
3
HD 1080p 0
Niệm Tư Vũ (念思雨)

Cúc Tịnh Y;Tăng Thuấn Hy

Di Trú (迁徙) - Uu
3:34
4
HD 1080p 0
Tỳ Bà Hành (琵琶行) - Hoàng Linh
6:03
5
HD 1080p 0
Khuynh Thiên Hạ (倾天下) - Mao Nhược Quỳnh
1:52
6
HD 1080p 0
Khuynh Thiên Hạ (倾天下)

Mao Nhược Quỳnh

Gặp Được Nữ Đệ Tử (遇见女弟子) - Trương Nguyệt
2:02
7
Nguyện Kiếp Sau (来世愿) - Song Sênh
4:35
8
HD 1080p 0
Tuổi Tác (年岁) - Mao Bất Dịch
3:25
10
HD 1080p 0
Tuổi Tác (年岁)

Mao Bất Dịch

Mới chia sẻ

Giai Điệu Thanh Xuân (青春旋律) - INTO1 Lưu Vũ;Lộ Tân Kỳ
2:24
1
HD 1080p 0
Giai Điệu Thanh Xuân (青春旋律)

INTO1 Lưu Vũ;Lộ Tân Kỳ

Thay đổi thế giới -我改变了世界 - Vũ Công Minh
4:47
2
Thâm Thiển (深浅) - Mộc Tử Dương
3:10
3
720x480 0
Thâm Thiển (深浅)

Mộc Tử Dương

Xuân Giản (春涧) - Thiển Ảnh A
3:31
4
HD 720p 0
Xuân Giản (春涧)

Thiển Ảnh A

Kingdom (王国) - Phạm Vĩ Kỳ
5:37
5
HD 1080p 0
Kingdom (王国)

Phạm Vĩ Kỳ

落笛 / Lạc Địch - Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo)
3:29
6
HD 720p 0
落笛 / Lạc Địch

Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo)

New Boy (Live) - Mèo Của Chủ Nhà;  Trần Tịnh Phi
4:13
7
HD 1080p 0
New Boy (Live)

Mèo Của Chủ Nhà; Trần Tịnh Phi

Tư Niệm Tỏa Tâm Gian (思念锁心间) - Tiểu Vũ Điểm
2:55
8
HD 1080p 0
Người Thứ Ba (第三人称) - Phùng Đề Mạc;Mị Mị Ái Thụy Lại Giác
4:27
9
HD 1080p 0
Người Thứ Ba (第三人称)

Phùng Đề Mạc;Mị Mị Ái Thụy Lại Giác

Bài hát mới được tải

Là Tự Em Đa Tình - Hồ Lâm Dương
3:00
1
HD 720p 639
Là Tự Em Đa Tình

Hồ Lâm Dương

Journey - Jolin Tsai
3:36
3
HD 1080p 449
Journey

Jolin Tsai

Pháo Hoa Chóng Tàn (Yan Hua Yi Leng) (Vietsub) - Châu Kiệt Luân
4:33
4
HD 720p 1.605
Học Mèo Kêu - Tiểu Phan Phan; Tiểu Phong Phong
3:34
6
HD 1080p 97
Học Mèo Kêu

Tiểu Phan Phan; Tiểu Phong Phong

Đếm Ngược (倒数) - Đặng Tử Kỳ
4:02
7
HD 1080p 92
Đếm Ngược (倒数)

Đặng Tử Kỳ

Heart Gata Virus (心形病毒) (Live) - SNH48 Wang Lu; Zhang Xin; Yang Yinyu
2:36
8
HD 1080p 179
Heart Gata Virus (心形病毒) (Live)

SNH48 Wang Lu; Zhang Xin; Yang Yinyu

Nữ Nhi Tình (女儿情) - Đồng Lệ
4:59
9
HD 720p 3.551
Mùa Hạ Năm Trước - Thẩm Vũ Huyên
4:20
10
HD 720p 52
Mùa Hạ Năm Trước

Thẩm Vũ Huyên

Sáng Tạo 101 (创造101) - Produce 101 China
3:30
11
HD 1080p 16
Sáng Tạo 101 (创造101)

Produce 101 China

Người Từng Nói (你曾说) - Hoàng Tĩnh Tường; Cao Thái Vũ
4:23
12
HD 1080p 744
Người Từng Nói (你曾说)

Hoàng Tĩnh Tường; Cao Thái Vũ

Huynh Đệ Vô Số (兄弟无数) - Lâm Gia Tiên
4:09
13
HD 720p 3.454
Sáng Tạo 101 (创造101) (Master Dance Tutorial Version) - Produce 101 China; Vương Nhất Bác
1:35
14
HD 1080p 77
Sáng Tạo 101 (创造101) (Master Dance Tutorial Version)

Produce 101 China; Vương Nhất Bác

Those Bygone Years (Những Năm Tháng Ấy) - Hồ Hạ
6:12
15
Mở Một Mắt, Nhắm Một Mắt - Thái Y Lâm
3:03
16
MV 480p 282
Happy Birthday (生日快乐) - SNH48
3:55
17
HD 1080p 443
Nghê Thường Vũ Y Vũ (霓裳羽衣舞) - Lý Ngọc Cương
2:30
18
HD 720p 431
Cung Tâm Kế - Quan Cúc Anh
3:56
19
HD 720p 1.321
Cung Tâm Kế

Quan Cúc Anh

Đấu Tranh Để Kết Thúc Chiến Tranh (以戰止戰) - Đông Thành Vệ
3:46
20