Khí Phách Thời Thiếu Niên (意气趁年少) - Lưu Vũ Ninh
1:32
2
Tỳ Bà Hành (琵琶行) - Hoàng Linh
6:03
3
HD 1080p 0
Khuynh Thiên Hạ (倾天下) - Mao Nhược Quỳnh
1:52
4
HD 1080p 0
Khuynh Thiên Hạ (倾天下)

Mao Nhược Quỳnh

Gặp Được Nữ Đệ Tử (遇见女弟子) - Trương Nguyệt
2:02
5
Nguyện Kiếp Sau (来世愿) - Song Sênh
4:35
6
HD 1080p 0
Tuổi Tác (年岁) - Mao Bất Dịch
3:25
8
HD 1080p 0
Tuổi Tác (年岁)

Mao Bất Dịch

Thời Quang Tụng (时光颂) - Bạch Vũ
3:28
9
HD 1080p 0
Tư Hoa Niên (思华年) - Nguỵ Đại Huân
4:21
10
HD 1080p 0
Tư Hoa Niên (思华年)

Nguỵ Đại Huân

Mới chia sẻ

Tỳ Bà Hành (琵琶行) - Hoàng Linh
6:03
1
HD 1080p 0
Khuynh Thiên Hạ (倾天下) - Mao Nhược Quỳnh
1:52
2
HD 1080p 0
Khuynh Thiên Hạ (倾天下)

Mao Nhược Quỳnh

Gặp Được Nữ Đệ Tử (遇见女弟子) - Trương Nguyệt
2:02
3
Dữ Thiên Sắc Đối Ẩm (与天色对饮) - Mân Mân Điềm
3:51
4
Nguyên Nhân (原因) - Bặc Quan Kim;Vương Tinh Việt
3:56
5
HD 1080p 0
Nguyên Nhân (原因)

Bặc Quan Kim;Vương Tinh Việt

Thời Gian Vạn Năm (时光万年) - Hoàng Nhã Lị
2:07
6
HD 720p 0
Khí Phách Thời Thiếu Niên (意气趁年少) - Lưu Vũ Ninh
1:32
7
Định Tâm (定心) - Trịnh Vân Long
3:49
8
HD 1080p 0
Định Tâm (定心)

Trịnh Vân Long

Thiên Quang (天光) - Tư Nam;Tam Vô Marblue
5:24
9
HD 1080p 0
Thiên Quang (天光)

Tư Nam;Tam Vô Marblue

Như Một (如一) - Nhậm Gia Luân
3:55
10
HD 1080p 0
Như Một (如一)

Nhậm Gia Luân

Bài hát mới được tải

Sáng Tạo 101 (创造101) (Master Dance Tutorial Version) - Produce 101 China; Vương Nhất Bác
1:35
1
HD 1080p 77
Sáng Tạo 101 (创造101) (Master Dance Tutorial Version)

Produce 101 China; Vương Nhất Bác

Đếm Ngược (倒数) - Đặng Tử Kỳ
4:02
2
HD 1080p 92
Đếm Ngược (倒数)

Đặng Tử Kỳ

Pháo Hoa Chóng Tàn (Yan Hua Yi Leng) (Vietsub) - Châu Kiệt Luân
4:33
3
HD 720p 1.605
Thất Lý Hương (Qi Li Xiang) (Vietsub) - Châu Kiệt Luân
5:03
5
HD 720p 498
Cung Tâm Kế - Quan Cúc Anh
3:56
6
HD 720p 1.321
Cung Tâm Kế

Quan Cúc Anh

Hate That Happiness Came (2018 MAMA In HongKong Live) - Kim Joong Kook; JJ Lin
2:57
7
HD 1080p 21
Tam Thốn Thiên Đường (三寸天堂)  - Ngô Kỳ Long; Nghiêm Nghệ Đan
4:47
8
HD 1080p 593
Tam Thốn Thiên Đường (三寸天堂)

Ngô Kỳ Long; Nghiêm Nghệ Đan

Heart Gata Virus (心形病毒) (Live) - SNH48 Wang Lu; Zhang Xin; Yang Yinyu
2:36
9
HD 1080p 179
Heart Gata Virus (心形病毒) (Live)

SNH48 Wang Lu; Zhang Xin; Yang Yinyu

Those Bygone Years (Những Năm Tháng Ấy) - Hồ Hạ
6:12
10
Lạnh Lẽo (凉凉) - Trần Ngọc Bảo; Anh Toàn Nguyễn
5:34
11
HD 1080p 242
Lạnh Lẽo (凉凉)

Trần Ngọc Bảo; Anh Toàn Nguyễn

Cool - Zhang Bichen; Jeff Chang
5:23
12
HD 1080p 98
Cool

Zhang Bichen; Jeff Chang

Là Tự Em Đa Tình - Hồ Lâm Dương
3:00
14
HD 720p 639
Là Tự Em Đa Tình

Hồ Lâm Dương

Đấu Tranh Để Kết Thúc Chiến Tranh (以戰止戰) - Đông Thành Vệ
3:46
15
Trời Cao Biển Rộng (海阔天空 MV) - Beyond
5:26
16
Hồi Ức Đồng Hồ Cát (回忆的沙漏) - Đặng Tử Kỳ
3:56
17
HD 1080p 171
Mr旺 (Chinese New Year Song 2018) - Muse Girls
4:02
18
HD 1080p 185
Call Me Baby (Chinese Version) - EXO
4:01
19
HD 1080p 2.287
Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế (China Version) - Kimi; Trần Nhược Nghi; Angela; Lý Tương; Cindy; Diệp Nhất Tây; Thiên Thiên; Khấu Tịnh; Thạch Đầu; Lí Nhiên
3:16
20
HD 720p 1.203
Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế (China Version)

Kimi; Trần Nhược Nghi; Angela; Lý Tương; Cindy; Diệp Nhất Tây; Thiên Thiên; Khấu Tịnh; Thạch Đầu; Lí Nhiên