Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ để đăng nhập tự động
Đăng nhập bằng tài khoản Google
Đăng nhập bằng tài khoản Yahoo
Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI
I. Nội dung – Điều khoản sử dụng dịch vụ
1. Nội dung dịch vụ
- CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ YÊU CA HÁT cung cấp cho người sử dụng dịch vụ mạng xã hội chiasenhac.vn các chủ đề âm nhạc,
- Chiasenhac.vn cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng trao đổi thông qua công cụ chat bao gồm chat bằng kí tự, hình ảnh.
- Chiasenhac.vn cho phép người dùng truy cập và sử dụng sản phẩm trên website hoặc/và trên các ứng dụng phát triển trong tương lai.
- Chiasenhac.vn cung cấp nền tảng để bên thứ 3 chủ động sản xuất nội dung cung cấp tới Người Sử Dụng. Bên thứ 3 phải tuân thủ các điều kiện, quy định trong Thỏa Thuận này và Thỏa Thuận Hợp Tác hai bên.
2. Điều khoản sử dụng
- Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ chiasenhac.vn Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà chiasenhac.vn liên kết, tích hợp bao gồm.
- Khi truy cập, sử dụng Chiasenhac.vn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng chiasenhac.vn thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.
- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, chiasenhac.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ phát và xem chiasenhac, Quy chế có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. chiasenhac sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ
1. Người Sử Dụng tự chịu chiasenhac.vn.
2. Sau khi Người Sử Dụng đăng nhập vào hệ thống, Người Sử Dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này.
3. Một số tính năng yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng được các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ các tính năng trên hệ thống website chiasenhac.vn được tốt nhất.
4. Trên Website của hệ thống chiasenhac.vn xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của chiasenhac.vn. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Chiasenhac.vn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống các trang web của Chiasenhac.vn.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ