1

Tang (桑)

Luân Tang; Tịch Âm Xã

263

4:41

Lossless

2

Lanterns

Xomu

3.504

3:51

320kbps

3

96

5:01

Lossless

5

430

3:50

Lossless

6

Minh Lan: Chủ Ðề 1 (明兰 主题 1)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

27

1:49

Lossless

7

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

233

4:22

Lossless

9

Vui Mừng Tự Ðắc (怡然自得)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

45

1:03

Lossless

10

14

3:46

Lossless

11

318

4:22

Lossless

12

Bé Cưng (小甜心)

Vương Đậu Đậu

39

3:50

Lossless

13

Đông Tây (东西)

Lâm Tuấn Trình

297

2:42

Lossless

14

Tôi Luyện: Chủ Ðề 3 (磨砺 主题 3)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

32

2:07

Lossless

15

120

2:41

Lossless

16

Forever Young

Dương Dương

50

3:18

Lossless

17

585

4:00

Lossless

18

Một (一)

Tào Cách

163

3:52

Lossless

19

Đạo Tướng Hành (盜將行)

Hoa Chúc; Mã Vũ Dương

133

3:18

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Thời Gian Nhỏ (小时光) (Guitar Version)

Hòa Hối Tuệ

0

2:08

Lossless

2

Không Nhớ Tắc Quên (不念则忘)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

5

4:16

Lossless

3

Nhận Mệnh (认命)

Hoan Tử

4

3:34

Lossless

4

3

3:55

Lossless

5

Mạch Thượng Hoa Khai (陌上花开)

Cách Tử Hề

5

4:11

Lossless

6

5

3:36

Lossless

7

Lạc Sương (落霜)

Hoa Chúc

2

3:29

Lossless

8

Người Trưởng Thành (成年人)

A Tiễu

0

4:48

Lossless

9

Vẹt (鹦鹉)

Nhậm Nhiên

0

3:53

Lossless

10

Một Lòng (一心)

Úc Khả Duy;Tăng Nhất Minh

9

4:30

Lossless

11

Chiều Hư (宠坏)

Lý Tuấn Hữu ;Tiểu Phan Phan

3

3:16

Lossless

12

Độ Tôi Không Độ Cô Ấy (渡我不渡她)

Tô Đàm Đàm ;Giai Bằng

60

3:26

Lossless

13

Thiếu Nên Khả Kỳ (少年可期)

NEXT7

11

2:42

Lossless

14

Hạo Nhiên Chính Khí (浩然正气)

Hứa Hạo Kha ;Phương Vĩnh Minh

26

2:00

Lossless

15

Âm Mưu Huyền Nghi (阴谋悬疑)

Phương Vĩnh Minh

10

1:30

Lossless

16

Thanh Y Bức Vương (青衣蝠王)

Hứa Hạo Kha

31

1:07

Lossless

17

Playing With Fire

Châu Nhuệ

0

4:01

Lossless

18

Mặc Ái (默爱)

Âm Khuyết Thi Thính;Vương Tử Ngọc

18

3:39

Lossless

19

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Yêu Ai (我不会再爱上谁)

Khương Ngọc Dương

7

3:31

Lossless

20

Schubert Serenade

Soạn và trình bày -Tống viết Phúc

0

5:42

500kbps

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
触电 (Dive Into The Sky) (2019)
SING Nữ Đoàn
Lossless
Hành Trình (禾呈) (2019)
Tiểu Thanh Long
Lossless
Ngày Đó (哪天) (2019)
Hồ 66
Lossless
Không Nhớ Tắc Quên (不念则忘) (2019)
Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh
Lossless
Hạ Chí (夏至) (2019)
Vương Bác Văn
Lossless
Người Ca Tụng (歌颂者) (2019)
Ngô Thanh Phong
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...

378

3:29

Lossless

693

4:03

320kbps

247

3:38

Lossless

Tây Châu (西州)

Phùng Đạt

11

3:37

Lossless

248

7:30

Lossless

60

3:26

Lossless

15

2:43

Lossless

255

5:34

Lossless

31

2:09

Lossless

5.170

4:29

320kbps

Đào Hoa Tuý (桃花醉)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

744

3:14

Lossless

44

3:09

Lossless

275

4:39

Lossless

Vương Sư (王师)

Phùng Đạt

8

3:34

Lossless

Không Nhớ Tắc Quên (不念则忘)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

5

4:16

Lossless

416

6:08

Lossless

Đồng Thoại

Various Artists

2.699

4:56

Lossless

Lưu Thuỷ (流水)

Various Artists

253

6:13

Lossless

19

4:33

Lossless

62

3:04

Lossless

Đông Hoa Đế Quân (东华帝君)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

467

2:25

Lossless

318

7:49

Lossless

Tera

Xomu

804

3:49

256kbps