1

4

2:42

Lossless

3

Nimble as Lightning (霆霓快雨)

Trần Trí Dật ; HOYO-MiX

51

0:59

Lossless

4

Inazuma

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

44

5:29

Lossless

5

Island of Hanabi

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

7

1:09

Lossless

6

Remaining Tenderness

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

8

1:50

Lossless

7

A Harmonious Rest

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

27

2:40

Lossless

8

Hakushin's Lullaby

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

30

2:08

Lossless

9

Where the Heart Settles

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

8

1:55

Lossless

10

Miko's Night

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

7

1:59

Lossless

11

Where the Shirasagi Dances

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

9

1:22

Lossless

12

Shirasagi's Demeanor

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

6

1:13

Lossless

13

Valor & Prowess

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

5

1:45

Lossless

14

A Night Watch

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

8

1:20

Lossless

15

Samurai's Sorrow

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

7

2:13

Lossless

16

Scarred Island

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

8

1:18

Lossless

17

Silent Testimony

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

7

1:25

Lossless

18

Soul of Soulless Conditions

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

4

1:42

Lossless

19

Ones Who Strive to Live

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

6

2:00

Lossless

20

Resounding of Silence

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

4

1:40

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Stay With Me

GALI; Yihuik Dĩ Tuệ

1

3:04

Lossless

2

Lừa Dối Chính Mình (骗自己)

Thành Thúc

0

4:05

Lossless

3

Nếu Như Tôi (如果我)

LBI Lợi Bỉ

0

3:21

Lossless

4

Biệt Ái Tra Nam (别爱渣男)

Dã Sinh Tam Thập

0

2:42

Lossless

5

Chút Ấm Áp (小温暖)

ZouLiang

0

2:10

Lossless

6

Phong Nguyệt Xướng (风月唱)

Phi Ngư Xuất Thính ; Cẩm Linh

0

3:12

Lossless

7

Tương Tư Nhớ Mãi Không Quên (相思不相忘)

Phi Ngư Xuất Thính; Lợi Thắng

0

4:23

Lossless

8

Vấn Tửu (问酒)

Phi Ngư Xuất Thính ; Diêu Hiểu Đường

0

3:40

Lossless

9

Không Sợ (无惧)

Phi Ngư Xuất Thính ; A YueYue

0

3:42

Lossless

10

Thành Châu Rơi Lệ (落泪成)

Y Duệ

0

3:22

Lossless

11

Tuyết Anh Hoa Khai (雪樱花开)

Various Artists; Y Duệ

0

2:12

Lossless

12

Chúng Ta Trong Giây Tiếp Theo (下一秒的我们)

Âm Trán; Lê Đống Khẩn; Đinh Triết

0

2:04

Lossless

13

Internal Burn

2WEI; Elena Westermann

0

3:54

Lossless

14

Monika (莫妮卡)

Diệp Quỳnh Lâm; Đổng Tức Tức

0

2:44

Lossless

15

Tiếng Pháo Nổ (爆竹声声响)

Bất Thị Nguyên Nguyên; mok

0

2:51

Lossless

16

Tái Kiến Yên Hoả (再见烟火)

Trần Tường; Tân Ba

0

3:18

Lossless

17

Nhất Mộng Thiên Tiêu (一梦千宵)

Nhân Hình Thố; Lạc Thiên Y

0

4:15

Lossless

18

Dành Cho Em (给你) (Tân Bản / 新版)

Trà Quý Dương

0

5:45

Lossless

19

Love Me Better (蝴蝶飞行)

A1 TRIP; Đại Tử; Khải Nguyên KY

1

3:30

Lossless

20

Sắc Đêm (夜色) (伴奏)

Cung Tử Tiệp JessieG

0

4:07

320kbps

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Chút Ấm Áp (小温暖) (Single) (2022)
ZouLiang
Lossless
Vạn Dặm (万里— INTO1's Wonderland陆) (2022)
INTO1
Lossless
Stay With Me (Single) (2022)
Yihuik Dĩ Tuệ
Lossless
Lừa Dối Chính Mình (骗自己) (Single) (2022)
Thành Thúc
Lossless
Nếu Như Tôi (如果我) - LBI Lợi Bỉ (Single) (2022)
LBI Lợi Bỉ
Lossless
Biệt Ái Tra Nam (别爱渣男) (Single) (2022)
Dã Sinh Tam Thập
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...
Yên Lòng (心安理得)

Vương Thiên Qua

444

4:50

Lossless

Chinese Twilight

Klaus Schønning

451

4:40

320kbps

Fortification of Resistance

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

5

1:10

Lossless

The Lost Mound

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

5

1:11

Lossless

Soul of Soulless Conditions

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

4

1:42

Lossless

Dirge of the Soundless

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

6

1:07

Lossless

Nothing but Ivy

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

6

1:17

Lossless

Shadow of War

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

5

0:55

Lossless

Ones Who Strive to Live

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

6

2:00

Lossless

Scarred Island

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

8

1:18

Lossless

Where the Shirasagi Dances

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

9

1:22

Lossless

Valor & Prowess

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

5

1:45

Lossless

Happy Journey

Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

65

2:32

Lossless

130

2:48

Lossless

2

4:45

Lossless

The Wind Catcher from a Foreign Land

Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

13

1:48

Lossless

Hakushin's Lullaby

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

30

2:08

Lossless

2.791

3:17

Lossless

304

4:11

320kbps

Windy Hill

Vũ Trũng

820

5:08

Lossless

A Night Watch

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

8

1:20

Lossless

Eclipse

Hardwell

1

3:13

Lossless

Silent Testimony

Yu-peng Chen; HOYO-MiX

7

1:25

Lossless