1

Thái Sơ (太初)

Song Sênh; Từ Quân Sóc

7

5:27

Lossless

2

1.051

2:33

Lossless

3

Through The Dark Tunnel Of Time

Nam Hye Seung; Park Sang Hee

4

3:16

Lossless

4

23

3:27

Lossless

5

Mang Chủng (芒种)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

1.877

3:36

Lossless

6

8

3:26

Lossless

8

137

3:48

Lossless

10

Xuất Sơn (出山)

Hoa Chúc; Vương Thắng Nam

6.410

3:20

Lossless

11

261

4:53

Lossless

12

118

4:36

Lossless

13

27

5:14

Lossless

14

41

3:22

Lossless

15

Không Sơn Tân Vũ Hậu (空山新雨后)

Âm Khuyết Thi Thính;Cẩm Linh

120

2:53

Lossless

16

Lập Hạ (立夏)

Âm Khuyết Thi Thính;Côn Ngọc

83

3:45

Lossless

17

184

4:12

Lossless

18

Kinh Thành Chuyện Xưa (京城旧事)

Âm Khuyết Thi Thính; Tiểu Hồn

67

2:51

Lossless

19

Hóa Ra Em (原来我)

Lưu Tích Quân

2

3:40

Lossless

20

Ly Thương (离殇)

Kim Nhuận Cát

10

4:31

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Thái Sơ (太初)

Song Sênh; Từ Quân Sóc

7

5:27

Lossless

2

Through The Dark Tunnel Of Time

Nam Hye Seung; Park Sang Hee

4

3:16

Lossless

3

Kiễng Chân Tìm Tình Yêu (踮起脚尖爱)

Thẩm Dĩ Thành

3

4:22

Lossless

4

Trumpet Creeper

Ahn Ye Eun

1

3:59

Lossless

5

Vi Nhĩ Nhi Sinh (为你而生)

Âm Tần Quái Vật

7

4:18

Lossless

6

Chuông Gió (风铃)

Cấu Tuyết Oánh

8

3:48

Lossless

7

Cựu Nhân Gian (旧人间)

Chu Hưng Đông

6

4:32

Lossless

8

Cùng Với Anh (和你一起)

Quách Tĩnh

8

3:26

Lossless

9

Cái Đuôi Nhỏ (小尾巴)

Lục Hổ

8

3:16

Lossless

10

Hoa Ly Nhân (离人花)

Tô Tỉnh; Diệp Huyền Thanh

10

4:01

Lossless

11

Say Giấc (眠眠)

Úc Khả Duy; Hoắc Tôn

9

4:51

Lossless

12

Đèn Trăng Như Em (灯月似我)

Chích Hữu Ảnh Tử

1

3:33

Lossless

13

Tự (叙)

Đoàn Áo Quyên

6

3:54

Lossless

14

Đừng Mất Đừng Quên (莫失莫忘)

Trịnh Vân Long

1

3:51

Lossless

15

Tàng Tâm (藏心)

Chu Bút Sướng

1

4:02

Lossless

16

Thái Độ (态度)

Corsak

2

3:18

Lossless

17

Sinh Ra Đã Có Sẵn (与生俱来)

Hồ Xuân Dương

3

2:40

Lossless

18

Lang Học Bài (读书郎)

Liên Hoài Vĩ

6

3:28

Lossless

19

Em Đợi Anh (我等你)

Uông Duệ

2

4:15

Lossless

20

Hai Người (两个人)

Phẩm Quan

3

4:25

Lossless

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Kiệt Thụy Đích Tiểu Oa (杰瑞的小窝) (2020)
Kiếm Khách Đích Đao
Lossless
Thiên Hỉ Dữ Thủ Sao Quyển (千囍与手抄卷) (2020)
Song Sanh
Lossless
宫 (Cung Điện) (Single) 1 (2020)
Crazyboi
Lossless
China-力量 (Single) (2020)
MMZ-BOY
Lossless
Chaos (Single) 1 (2020)
Diêm Đông Vĩ
Lossless
Tô Châu Vi Vũ Nhập Mộng (苏州微雨入梦) (Single) 1 (2020)
Biến Tấu Đích Mộng Tưởng
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...

1.051

2:33

Lossless

Nữ Nhi Tình

Various Artists

5.069

4:23

Lossless

2.111

3:44

Lossless

2.650

3:17

Lossless

Tan Vỡ

Various Artists

4.239

4:50

Lossless

222

4:41

Lossless

Sundial Dreams

Kevin Kern

993

4:44

Lossless

1.913

3:20

Lossless

Hoài Mong

Various Artists

3.806

4:25

Lossless

214

4:26

Lossless

4.865

4:09

Lossless

1.742

3:14

Lossless

Tình Nhạt Phai

Various Artists

5.447

4:00

Lossless

999 Đoá Hồng

Various Artists

9.792

4:05

Lossless

2.588

3:52

Lossless

Người Cao Nguyên

Various Artists

3.151

2:56

Lossless

Tình Xưa Nghĩa Cũ

Various Artists

9.565

3:40

Lossless

1.878

3:29

Lossless

9.790

3:25

Lossless

Mưa Tuyết

Various Artists

4.666

4:12

Lossless

1.826

6:34

Lossless

Những Lời Dối Gian

Various Artists

6.050

4:21

Lossless

88

3:20

Lossless

3.462

3:44

Lossless