1

5

2:00

Lossless

2

635

4:07

Lossless

4

Freedom of Crane

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:22

Lossless

5

Adeptus' Solace

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:47

Lossless

6

Slumbering Lore

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:48

Lossless

7

Lone Drifter

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:34

Lossless

8

Fire

Vương Nhất Bác

89

3:13

Lossless

9

Gió Thề (风誓)

Lưu Kha Hĩ

67

4:05

Lossless

10

137

3:09

Lossless

11

Cực Kỳ Giống (像极了)

Vĩnh Bân Ryan.B

22

3:14

Lossless

12

11

4:32

Lossless

13

Lam (蓝)

Thạch Bạch Kỳ

21

4:31

Lossless

14

Silhouette and Silk Steps

Yu-Peng Chen; HOYO-MiX

2

1:31

Lossless

15

Say My Name

Yu-Peng Chen; HOYO-MiX

2

1:51

Lossless

16

Perilous Path

Yu-Peng Chen; HOYO-MiX

2

2:19

Lossless

17

Welp Didn't Expect That

Yu-Peng Chen; HOYO-MiX

2

1:22

Lossless

18

An Interesting Labour

Yu-Peng Chen; HOYO-MiX

2

1:26

Lossless

19

A Happy Day

Yu-Peng Chen; HOYO-MiX

2

0:28

Lossless

20

Reunion in the Whispering Woods

Yu-Peng Chen; HOYO-MiX

2

0:37

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Mất Khống Chế (失控)

Tỉnh Địch Nhi

0

4:15

Lossless

2

Tiếu Nạp (笑纳)

Tử Vỹ

0

3:22

Lossless

3

Mộng Quyện (梦倦)

Tiêu Ức Tình Alex; Xích Tịch ; Quốc Phong Âm Nhạc Liên Minh

1

3:21

Lossless

4

Phong Hỏa Giai Nhân (烽火佳人)

Lạc Thiên Y; Nhạc Chính Lăng; Ngôn Hoà

0

3:00

Lossless

5

Hô Hấp Quá Độ (过度呼吸)

Bất Tài; Tam Nhân Xướng Phiến

0

4:32

Lossless

6

Thú Bông (玩偶)

Phó Vạn Đào

1

4:02

Lossless

7

Từ Từ Đợi (慢慢等)

Chi Ma Mochi

0

4:44

Lossless

8

Muốn Khống Chế (欲控)

Tất Văn Quân

1

4:23

Lossless

9

Starry Night

Lee Eun Sang

2

3:51

Lossless

10

Moonlight

Trương Viễn

1

4:06

Lossless

11

Từ Đêm Đến Ngày (从黑夜到白昼)

Dương Hạo Minh

1

3:19

Lossless

12

Yến Vô Hiết (燕无歇) (DJ黑桃A)

Là Thất Thúc Đây

5

2:00

Lossless

13

Đao Kiếm Như Mộng (刀剑如梦)

coco Giá Cá Lý Văn

2

3:37

Lossless

14

Khán Hí Trung Nhân (看戏中人)

Lữ Tạc Tạc

1

3:25

Lossless

15

Radio

Henry

0

3:09

Lossless

16

Tiểu Thư Nhà Ai (谁家小姐)

Từ Mộng Viên; Phong Trà Quýnh Khuẩn

0

4:03

Lossless

17

Ý Trời Như Vậy (天意如斯)

Kim Thời Cổ Mộng ; Luân Tang

0

3:37

Lossless

18

Tự Chính Khang Viên (字正腔圆)

Luân Tang; Trương Hiểu Hàm

7

3:44

Lossless

19

I Just Wanna Sleep (起床是一件很难的事)

Từ Quân Sóc

0

4:10

Lossless

20

Way Up

Vương Thần Nghệ

0

3:37

Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...
Tự Chính Khang Viên (字正腔圆)

Luân Tang; Trương Hiểu Hàm

7

3:44

Lossless

Mộng Quyện (梦倦)

Tiêu Ức Tình Alex; Xích Tịch ; Quốc Phong Âm Nhạc Liên Minh

1

3:21

Lossless

353

6:32

Lossless

Gloomy Flavour

Wang Wei

1.148

4:35

Lossless

6

3:17

Lossless

Lóng Māo

Hayao Miyazaki

31

4:40

Lossless

427

4:28

Lossless

1.015

1:06

Lossless

710

4:36

Lossless

529

4:08

Lossless

1.744

5:48

192kbps

635

4:07

Lossless

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

380

4:22

Lossless

Love

Wang Wei

1.521

4:40

Lossless

Tình Như Lá Bay Xa

Recorder: Vũ Văn Tuyên; Aucoustic Guitar: Duy Hải

4.669

4:20

Lossless

Betrayal

Wang Wei

4.542

4:32

Lossless

3.522

3:44

Lossless

Zhòng Xīn Kāi Shǐ

Hayao Miyazaki

13

2:31

Lossless

Dĩ Kiếm Vi Kỳ (以剑为期)

Trương Bích Thần

1

3:00

Lossless

Dân ca Trung Hoa

Sáo: Hoàng Tường

4.789

4:50

Lossless

588

4:22

Lossless

Khúc Nhạc Vui

Alto: Hoàng Thông; Synthesizer: Duy Hải

3.399

3:53

Lossless