1

22.338

3:23

Lossless

2

1.284

4:23

Lossless

3

Sa Vào Tình Yêu (陷入爱情)

Hy Lâm Na Y Cao; Mễ Tạp (Mika)

68

3:02

Lossless

4

Vây Giữ (沦陷)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

3.619

3:54

Lossless

5

14.030

4:56

Lossless

6

Kiêu (骁)

Tỉnh Lung ; Tỉnh Địch Nhi

229

2:38

320kbps

7

Yến Vô Hiết (燕无歇)

Tưởng Tuyết Nhi

13.053

3:21

Lossless

8

164

3:51

Lossless

9

134

3:56

Lossless

10

6.023

4:10

Lossless

11

575

2:49

Lossless

12

2.852

5:11

Lossless

13

24

3:24

Lossless

14

116

2:58

Lossless

15

69

3:56

Lossless

16

18

4:56

Lossless

17

Không Bằng (不如)

Tần Hải Thanh

271

2:59

Lossless

18

Giờ Mùi (未时)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

34

3:19

Lossless

19

284

2:19

Lossless

20

Ring Ring Ring

Bất Thị Hoa Hỏa Nha

179

3:18

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Vì Sao Mãi Luôn Toả Sáng (星星永远发着光)

Bành Vũ Hân Chloe

9

3:07

Lossless

2

Thâm Tình (深晴)

Lý Chấn Ninh

3

3:38

Lossless

3

Trò Chuyện (聊聊)

Triệu Lỗi; Bành Sở Việt

6

4:08

Lossless

4

You Don't Know Me

Khương Kinh Tá

1

3:00

Lossless

5

Cùng Chém Gió Ở Nhà Nấm (蘑菇屋里吹牛皮)

Huỳnh Lỗi; Hà Cảnh; Lay; Bành Dục Sướng ; Trương Tử Phong

5

3:04

Lossless

6

Tương Lai Bầu Trời Xanh (青空未来)

A Tín

6

4:15

Lossless

7

Vương Giả Vô Song (无双的王者)

Đặng Tử Kỳ; Vương Giả Vinh Diệu

5

3:12

Lossless

8

Sa Vào Tình Yêu (陷入爱情)

Hy Lâm Na Y Cao; Mễ Tạp (Mika)

68

3:02

Lossless

9

Tử Thoa Ký (紫钗记)

Lục Hổ; Bạch Lộc

22

3:58

Lossless

10

Vãng Tích (往昔)

Lục Hổ

15

5:18

Lossless

11

Một Chương Sau Cùng (最后一章)

Vu Dương

10

4:59

Lossless

12

Di (咦)

Nhậm Nhiên; Nhan Tiểu Kiện

5

3:01

Lossless

13

Thu Thương Biệt Luyến (秋殇别恋)

Mã Dược Triển

18

4:57

Lossless

14

Thanh Phúc (清福)

Lý Vũ Xuân

5

5:16

Lossless

15

Người Ngọc Ca (玉人歌)

Trần Lạp

3

5:05

Lossless

16

Sùng Bái (崇拜)

Lục Kha Nhiên

6

3:20

Lossless

17

Tu La Tại Thủy (修罗在水)

Phong Minh Quýnh Khuẩn ; Quốc Phong Tân Ngữ

6

4:43

Lossless

18

Giờ Mùi (未时)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

34

3:19

Lossless

19

Khách Buồn (悲客)

Y Cách Tái Thính; Bách Ngưng

6

2:29

Lossless

20

Xin Hỏi Tướng Quân (敢问将军)

Doãn Tích Miên

23

3:42

Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...

1.059

4:18

Lossless

5.252

4:51

320kbps

Tóc Như Tuyết (发如雪)

Châu Kiệt Luân

30.066

5:02

Lossless

Yami (娅咪)

Tiểu Ái; Dương Kiệt; A Lạp Mai; Nhĩ Mã Na Y

524

2:58

Lossless

1.120

3:24

Lossless

Hương Lúa (稻香)

Châu Kiệt Luân

3.692

3:43

Lossless

725

3:38

Lossless

23

3:42

Lossless

112

3:25

Lossless

9

3:07

Lossless

42.713

3:03

Lossless

30.872

3:20

Lossless

22.338

3:23

Lossless

116

2:58

Lossless

12

2:33

Lossless

4.217

3:26

Lossless

3.605

3:52

Lossless

535

3:21

Lossless

713

4:14

Lossless

18

3:56

Lossless

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)

Video Clip được quan tâm
Cẩm Thư Lai (锦书来) - Hoắc Tôn
4:06
HD 1080p 0
Hướng Của Ánh Sáng (光的方向) - Trương Bích Thần
3:02
HD 1080p 0
Thiết Huyết Đan Tâm (铁血丹心) - Nhậm Hiền Tề;Lại Mỹ Vân
3:42
HD 1080p 0
Thiết Huyết Đan Tâm (铁血丹心)

Nhậm Hiền Tề;Lại Mỹ Vân

Một Lòng Như Xưa (一爱如故) - Lưu Vũ Ninh
3:55
HD 1080p 0
Tình Tự Tại (爱逍遥) - Lục Hổ
2:48
HD 720p 0