ChiaSeNhac -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
Beat Yêu Để Rồi Chia Tay (Remix)
Hồ Chí Hoàng
4:23
Lossless
Playback -> Việt Nam
Đông Thiên Đức; Album: Vì Anh Khác Em (2017)
0
Hôm nay 07:06
Beat Nói Cho Anh Biết Đi Em (Remix)
Hồ Chí Hoàng
4:27
Lossless
Playback -> Việt Nam
Đông Thiên Đức; Album: Vì Anh Khác Em (2017)
0
Hôm nay 07:05
Beat Đớn Đau Anh Vẫn Chờ
Hồ Chí Hoàng
4:44
Lossless
Playback -> Việt Nam
Đông Thiên Đức; Album: Vì Anh Khác Em (2017)
0
Hôm nay 07:05
Beat Vì Anh Khác Em
Hồ Chí Hoàng
4:35
Lossless
Playback -> Việt Nam
Tài Nguyễn; Album: Vì Anh Khác Em (2017)
0
Hôm nay 07:04
5 Yêu Để Rồi Chia Tay (Remix)
Hồ Chí Hoàng; Lê Win
4:23
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Đông Thiên Đức; Album: Vì Anh Khác Em (2017)
0
Hôm nay 07:04
6 Nói Cho Anh Biết Đi Em (Remix)
Hồ Chí Hoàng
4:27
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Đông Thiên Đức; Album: Vì Anh Khác Em (2017)
0
Hôm nay 07:02
7 Đớn Đau Anh Vẫn Chờ
Hồ Chí Hoàng
4:44
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Đông Thiên Đức; Album: Vì Anh Khác Em (2017)
0
Hôm nay 07:01
8 Vì Anh Khác Em
Hồ Chí Hoàng
4:34
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Tài Nguyễn; Album: Vì Anh Khác Em (2017)
0
Hôm nay 07:00
9 Vì Yêu Anh Sẽ
Lou Hoàng
3:56
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Lou Hoàng; Album: Vì Yêu Anh Sẽ (Single) (2020)
45
Hôm nay 05:19
10 Liên Khúc Xuân 2020
Nhiều ca sĩ
6:57
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nhiều Tác Giả (2020)
3
Hôm nay 03:34
11 Gặp Để Rời Xa...Yêu Để Từ Biệt (พบเพื่อจาก...รักเพื่อลา) (Live Session)
Boy Sompob
4:14
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Boy Sompob; Album: Gặp Để Rời Xa...Yêu Để Từ Biệt (พบเพื่อจาก...รักเพื่อลา) (From "Until We Meet Again The Series") (Single)(Single) (2019)
0
Hôm nay 02:19
12 Wish (ขอ)
Boy Sompob
3:47
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Wish (ขอ) (Ost.บังเอิญรัก Love by Chance) (Single) (2018)
0
Hôm nay 02:14
13 เศษผม
Jay Phitiwat
4:16
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: เศษผม (OST. ENofLove กลรักรุ่นพี่) (Single) (2018)
0
Hôm nay 01:49
14 รักได้ป่าว
Gavin D
3:44
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: รักได้ป่าว (Single) (2019)
0
Hôm nay 01:43
15 Don't You Dare Forget The Sun
Get Scared
3:13
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Built For Blame Laced With Shame (EP) (2012)
0
Hôm nay 00:08
16 Start to Fall
Get Scared
3:30
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Built For Blame Laced With Shame (EP) (2012)
0
Hôm nay 00:08
17 Keep Myself Alive
Get Scared
3:34
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Built For Blame Laced With Shame (EP) (2012)
0
Hôm nay 00:08
18 Cynical Skin
Get Scared
3:09
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Built For Blame Laced With Shame (EP) (2012)
0
Hôm nay 00:08
19 Built For Blame
Get Scared
4:21
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Built For Blame Laced With Shame (EP) (2012)
0
Hôm nay 00:08
20 Problematic
Get Scared
3:08
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Built For Blame Laced With Shame (EP) (2012)
0
Hôm nay 00:08
21 The Blackout
Get Scared
4:03
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Cheap Tricks and Theatrics (EP) (2009)
0
Hôm nay 00:03
22 You Are What You Are
Get Scared
3:13
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Cheap Tricks and Theatrics (EP) (2009)
0
Hôm nay 00:03
23 If Only She Knew Voodoo Like I Do
Get Scared
3:13
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Cheap Tricks and Theatrics (EP) (2009)
0
Hôm nay 00:03
24 The Finer Things
Get Scared
2:59
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Cheap Tricks and Theatrics (EP) (2009)
0
Hôm nay 00:03
25 Setting Yourself Up for Sarcasm
Get Scared
3:26
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Cheap Tricks and Theatrics (EP) (2009)
0
Hôm nay 00:03
26 Lock the Doors
Get Scared
3:30
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Cheap Tricks and Theatrics (EP) (2009)
0
Hôm nay 00:02
27 If She Only Knew Voodoo Dolls Like I Do
Get Scared
3:13
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Get Scared; Album: Cheap Tricks and Theatrics (EP) (2009)
0
Hôm nay 00:02
28 Noatun - Water Square
Bayonetta
3:28
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
29 Back Alley Rising
Bayonetta
1:30
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
30 Noatun - Chaos Ruins
Bayonetta
3:21
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
31 Noatun - City of Water
Bayonetta
3:56
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
32 Memory of Time A
Bayonetta
1:36
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
33 Enzo's Flight B
Bayonetta
1:01
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
34 Enzo's Flight A
Bayonetta
0:30
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
35 Chapter Clear
Bayonetta
1:47
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
36 Enzo's Speech
Bayonetta
1:06
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
37 The Gates of Hell
Bayonetta
4:08
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
38 To The Gates of Hell
Bayonetta
0:49
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
39 Jeanne's Fate
Bayonetta
1:03
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46
40 Gomorrah - Devourer of the Divine
Bayonetta
4:13
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
SEGA; Album: Bayonetta 2 (Original Soundtrack)(Vol.1) (2014)
0
Hôm qua 23:46