NhacGoc -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Meet Him Among Them
Jeong Eun Ji
4:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Kim Eana ; Park Geun Tae; G.Gorilla; Album: Meet Him Among Them (Single) (2022)
0
Hôm nay 20:33
Beat Meet Him Among Them
Jeong Eun Ji
4:18
Lossless
Playback -> Hàn
Kim Eana ; Park Geun Tae; G.Gorilla; Album: Meet Him Among Them (Single) (2022)
0
Hôm nay 20:33
Beat Quan Trọng Nhất (最最重要)
Ngạnh Đường Thiếu Nữ 303
4:30
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Đừng Sợ; Tương Lai Sẽ Đến (别怕, 未来会来) (2022)
0
Hôm nay 20:30
4 Quan Trọng Nhất (最最重要)
Ngạnh Đường Thiếu Nữ 303
4:30
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Album: Đừng Sợ; Tương Lai Sẽ Đến (别怕, 未来会来) (2022)
0
Hôm nay 20:30
5 Starlight (2022 Ver.)
Onewe
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Do Hwan Lim; 전다운; 코코두부아빠; Album: Timeless (Single) (2022)
0
Hôm nay 20:29
6 Roommate
Onewe
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Yong Hoon; Do Hwan Lim; CyA; 전다운; Album: Timeless (Single) (2022)
0
Hôm nay 20:28
7 YOUNG LUV
Nhạc Tiểu Đào
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
B.E.P; Jeon goon; FLYT; FLYT; Album: YOUNG LUV (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:39
8 Làm Thế Nào Để Đi Vào Trái Tim Của Anh (何以入君心)
Mã Tu
4:13
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Album: Làm Thế Nào Để Đi Vào Trái Tim Của Anh (何以入君心) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:39
Beat Hôm Nay Cuối Cùng Em Cũng Gả Cho Anh (今天你终于嫁给我了)
Húc Nhuận Âm Nhạc; Tuyết Nhân -Xr
3:58
320kbps
Playback -> Hoa
Diêm Trạch; Cát Tán; Album: Hôm Nay Cuối Cùng Em Cũng Gả Cho Anh (今天你终于嫁给我了) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:39
10 Hôm Nay Cuối Cùng Em Cũng Gả Cho Anh (今天你终于嫁给我了)
Húc Nhuận Âm Nhạc; Tuyết Nhân -Xr
3:58
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Diêm Trạch; Cát Tán; Album: Hôm Nay Cuối Cùng Em Cũng Gả Cho Anh (今天你终于嫁给我了) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:38
Beat Khống Chế (控制)
Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp
2:50
Lossless
Playback -> Hoa
IN-K; Khúc Lỗ Soái; Album: Khống Chế (控制) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:38
12 Khống Chế (控制)
Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp
2:53
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
IN-K; Khúc Lỗ Soái; Album: Khống Chế (控制) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:38
Beat Nhầm Lẫn Gió Đêm Là Anh (错把晚风当作你)
L (Đào Tử); Hà Văn Vũ
3:05
Lossless
Playback -> Hoa
Phùng Hải Dục; Khúc Đa Mỹ; Hùng Lỗi; Hà Văn Vũ; Album: Nhầm Lẫn Gió Đêm Là Anh (错把晚风当作你) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:38
14 Nhầm Lẫn Gió Đêm Là Anh (错把晚风当作你)
L (Đào Tử); Hà Văn Vũ
3:05
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Phùng Hải Dục; Khúc Đa Mỹ; Hùng Lỗi; Hà Văn Vũ; Album: Nhầm Lẫn Gió Đêm Là Anh (错把晚风当作你) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:38
Beat Kẻ Vô Tình (无情的人) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版)
Tiểu Mạn
3:18
Lossless
Playback -> Hoa
Tử Phong; Tư Viễn; Tử Phong; Phác Thiên Oánh; Album: Kẻ Vô Tình (无情的人) (EP) (2022)
0
Hôm nay 18:37
16 Kẻ Vô Tình (无情的人) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版)
Tiểu Mạn
3:18
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Tử Phong; Tư Viễn; Tử Phong; Phác Thiên Oánh; Album: Kẻ Vô Tình (无情的人) (EP) (2022)
0
Hôm nay 18:37
Beat Kẻ Vô Tình (无情的人) (DJR7版)
Tiểu Mạn
3:30
Lossless
Playback -> Hoa
Tử Phong; Tư Viễn; Tử Phong; Phác Thiên Oánh; Album: Kẻ Vô Tình (无情的人) (EP) (2022)
0
Hôm nay 18:37
18 Kẻ Vô Tình (无情的人) (DJR7版)
Tiểu Mạn
3:30
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Tử Phong; Tư Viễn; Tử Phong; Phác Thiên Oánh; Album: Kẻ Vô Tình (无情的人) (EP) (2022)
0
Hôm nay 18:37
Beat Kẻ Vô Tình (无情的人)
Tiểu Mạn
3:29
Lossless
Playback -> Hoa
Tử Phong; Tư Viễn; Tử Phong; Phác Thiên Oánh; Album: Kẻ Vô Tình (无情的人) (EP) (2022)
0
Hôm nay 18:37
20 Kẻ Vô Tình (无情的人)
Tiểu Mạn
3:29
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Tử Phong; Tư Viễn; Tử Phong; Phác Thiên Oánh; Album: Kẻ Vô Tình (无情的人) (EP) (2022)
0
Hôm nay 18:37
Beat Tình Yêu Chân Thành Đổi Lấy Nỗi Đau Khắc Cốt (真心的爱换来刻骨的痛)
Triệu Dương
3:24
Lossless
Playback -> Hoa
Trương Tuấn Anh; Triệu Dương; Triệu Dương Âm Nhạc; Album: Tình Yêu Chân Thành Đổi Lấy Nỗi Đau Khắc Cốt (真心的爱换来刻骨的痛) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:36
22 Tình Yêu Chân Thành Đổi Lấy Nỗi Đau Khắc Cốt (真心的爱换来刻骨的痛)
Triệu Dương
3:24
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Trương Tuấn Anh; Triệu Dương; Triệu Dương Âm Nhạc; Album: Tình Yêu Chân Thành Đổi Lấy Nỗi Đau Khắc Cốt (真心的爱换来刻骨的痛) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:36
Beat Anh Không Cần Phải Dành Thời Gian Để Yêu Em (你大可不必抽空来爱我)
Yến Thê
5:10
Lossless
Playback -> Hoa
Trương Tuấn Anh; Lưu Nghệ Tân; Album: Anh Không Cần Phải Dành Thời Gian Để Yêu Em (你大可不必抽空来爱我) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:36
24 Anh Không Cần Phải Dành Thời Gian Để Yêu Em (你大可不必抽空来爱我)
Yến Thê
5:10
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Trương Tuấn Anh; Lưu Nghệ Tân; Album: Anh Không Cần Phải Dành Thời Gian Để Yêu Em (你大可不必抽空来爱我) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:36
Beat Như Thế (如是)
Y Cách Tái Thính; Thị Tiểu Thôi Áp
2:38
Lossless
Playback -> Hoa
Tam Thập Tam; Nhậm Tâm Nhiễm; Vương Trung Dịch; Album: Như Thế (如是) (Single) (2022)
1
Hôm nay 18:36
26 Như Thế (如是)
Y Cách Tái Thính; Thị Tiểu Thôi Áp
2:38
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Tam Thập Tam; Nhậm Tâm Nhiễm; Vương Trung Dịch; Album: Như Thế (如是) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:36
Beat Hoa Hồng Giấy Origami (折纸玫瑰)
A1 TRIP; Lang ; YZ.
2:53
Lossless
Playback -> Hoa
Lang; YZ.; YOUNGBING; Album: Hoa Hồng Giấy Origami (折纸玫瑰) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:35
28 Hoa Hồng Giấy Origami (折纸玫瑰)
A1 TRIP; Lang ; YZ.
2:53
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Lang; YZ.; YOUNGBING; Album: Hoa Hồng Giấy Origami (折纸玫瑰) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:35
29 Tình Yêu Như Một Bông Hoa (爱如花如种)
Lý Trúc Tâm
4:31
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Lý Trúc Tâm; Thích Liễu Ý; Album: Tình Yêu Như Một Bông Hoa (爱如花如种) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:35
30 Chia Đều Hổ Thẹn (平分惭愧)
Khâu Phong Trạch
4:43
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Cát Đại Vi; Khâu Phong Trạch; Trương Vĩ Hoằng; Album: Chia Đều Hổ Thẹn (平分惭愧) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:35
31 Em Cần Một Chút Cô Đơn (我需要一些孤独)
Tăng Phái Từ
4:40
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Cát Đại Vi; Lâm Gia Khiêm; Trương Tiều Dục; Album: Em Cần Một Chút Cô Đơn (我需要一些孤独) ("亲爱的亚当"Dear Adam OST) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:35
32 Tra Mỗ Niếp Tử (查某囡仔)
Tiêu Hoàng Kỳ
5:03
320kbps
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Trần Hoành Vũ; Tiêu Hoàng Kỳ; Album: Tra Mỗ Niếp Tử (查某囡仔) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:35
33 Theo Như Nhu Cầu (各取所需)
Mr.16 La Tuyển Vĩnh
2:44
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Mr.16 La Tuyển Vĩnh; Album: Theo Như Nhu Cầu (各取所需) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:35
Beat Chung Thân Ái Muội (终身暧昧)
Ngụy Hàm (Mậu Mậu)
3:31
Lossless
Playback -> Hoa
Lục Vân Phi; Thịnh Kiêu; Trương Tương Nam; Album: Chung Thân Ái Muội (终身暧昧) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:34
35 Chung Thân Ái Muội (终身暧昧)
Ngụy Hàm (Mậu Mậu)
3:31
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Lục Vân Phi; Thịnh Kiêu; Trương Tương Nam; Album: Chung Thân Ái Muội (终身暧昧) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:34
Beat Chỉ Muốn Ánh Sao Như Anh (只愿星光如你)
Mạch Tiểu Đâu
2:38
Lossless
Playback -> Hoa
Lưu Phi Phi; Vương Kha Kha; Giang Triều; Album: Chỉ Muốn Ánh Sao Như Anh (只愿星光如你) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:34
37 Chỉ Muốn Ánh Sao Như Anh (只愿星光如你)
Mạch Tiểu Đâu
2:38
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Lưu Phi Phi; Vương Kha Kha; Giang Triều; Album: Chỉ Muốn Ánh Sao Như Anh (只愿星光如你) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:34
Beat Thính Thần Thính Hôn · Kinh Hoa (听晨听昏·经花)
Trần Trương Thái Khang
2:58
Lossless
Playback -> Hoa
Dã Hỏa Đại Hồng; Thiển Dật; Lý Lan Cảnh Kha - Một Tệ Công Tác Thất; Album: Thính Thần Thính Hôn · Kinh Hoa (听晨听昏·经花) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:34
39 Thính Thần Thính Hôn · Kinh Hoa (听晨听昏·经花)
Trần Trương Thái Khang
2:58
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Dã Hỏa Đại Hồng; Thiển Dật; Lý Lan Cảnh Kha - Một Tệ Công Tác Thất; Album: Thính Thần Thính Hôn · Kinh Hoa (听晨听昏·经花) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:34
40 Nhịp Tim Và Hơi Thở Cũng Dành Cho Anh (心跳呼吸也为你)
SimYee Trần Tâm Di
3:31
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Trần Địch Sâm; Simyee Trần Tâm Di; Album: Nhịp Tim Và Hơi Thở Cũng Dành Cho Anh (心跳呼吸也为你) (Single) (2022)
0
Hôm nay 18:33