ChiaSeNhac -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 For The Baby
DaBaby
3:03
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Baby Talk 5 (2018)
0
Hôm nay 11:50
2 Tax Time
DaBaby
1:30
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Baby Talk 5 (2018)
0
Hôm nay 11:49
3 Up The Street
DaBaby
3:01
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Baby Talk 5 (2018)
0
Hôm nay 11:49
4 How Do You Sleep?
Sam Smith
3:22
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: How Do You Sleep? (Single) (2019)
0
Hôm nay 11:47
5 Clap Back
Iggy Azalea
3:28
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:45
6 Thanks I Get
Iggy Azalea
2:34
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:45
7 Sally Walker
Iggy Azalea
2:58
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:44
8 Started
Iggy Azalea
3:06
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:43
9 Hoemita
Iggy Azalea;Lil Yachty
3:03
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:43
10 Spend It
Iggy Azalea
3:12
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:42
11 Big Bag
Iggy Azalea;Stini
2:49
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:41
12 Comme Des Garcons
Iggy Azalea
3:39
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:40
13 Fuck It Up
Iggy Azalea;Kash Doll
2:51
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:40
14 Freak Of The Week
Iggy Azalea;Juicy J
3:12
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:39
15 Pussy Pop
Iggy Azalea
1:53
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:38
16 Just Wanna
Iggy Azalea
2:47
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: In My Defense (2019)
0
Hôm nay 11:37
17 Walker Texas Ranger
DaBaby
2:31
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:35
18 Beeper
DaBaby
2:23
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:34
19 Best Friend
DaBaby
2:04
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:34
20 No Tears
DaBaby
2:33
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:33
21 Milli
DaBaby
2:00
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:31
22 Deserve It
DaBaby
3:02
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:28
23 4x
DaBaby;Stunna 4 Vegas
2:20
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:26
24 Blank Blank
DaBaby
2:53
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:25
25 21
DaBaby
2:50
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:07
26 Next Song
DaBaby
1:19
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Blank Blank (2018)
0
Hôm nay 11:06
27 Like She Love Me
DaBaby
2:54
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 11:05
28 Flavor
DaBaby
3:05
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 11:03
29 Right Now
DaBaby
3:20
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 11:02
30 Big Butt
DaBaby
2:41
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 11:02
31 Bag Bag
DaBaby;Jayway Sosa
3:04
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 11:01
32 Water
DaBaby
2:58
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 11:00
33 Comin Over
DaBaby;DJ Luke Nasty
3:41
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 10:59
34 Side Hoes
DaBaby
3:26
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 10:59
35 Wet
DaBaby
3:04
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 10:58
36 Intro
DaBaby
2:21
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 10:58
37 Big Business
DaBaby
2:37
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Billion Dollar Baby (2017)
0
Hôm nay 10:57
Beat Seven Pillars Of Wisdom
Sabaton
3:46
320kbps
Playback -> US-UK
Album: The Great War (The Soundtrack Edition) (2019)
0
Hôm nay 10:51
Beat The End Of The War To End All Wars
Sabaton
5:36
320kbps
Playback -> US-UK
Album: The Great War (The Soundtrack Edition) (2019)
0
Hôm nay 10:51
40 The End Of The War To End All Wars
Sabaton
5:07
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Great War (History Edition) (2019)
0
Hôm nay 10:50